مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بزرگسالان (ICU-oh)

مقدمه :

افزایش تنوع روش های جراحی قلب باز و شیوع بیماری های قلبی – عروقی که منجر به جراحی های قلب باز می شود، نیاز به گسترش بخش های ویژه در سیستم های درمانی و به کارگیری نیروهای آموزش دیده در این بخش ها را جهت مراقبت های حساس و دقیق از بیماران ایجاب می نماید.

اهداف :

 • آشنایی فراگیران با تجهیزات موجود در بخش ICU جراحی قلب باز
 • توانمندسازی فراگیران در ارائه مراقبت های اصولی و استاندارد از بیماران قبل و بعد از عمل های جراحی قلب باز
 • کاهش عوارض و مرگ و میر بعد از عمل های جراحی قلب باز در بیمارستان های تخصصی قلب

سرفصل و ریزمحتوا:

 • بخش های ویژه
 • آناتومی و فیزیولوژی قلب- ریه- کلیه
 • مراقبت های پرستاری قبل و حین عمل جراحی
 • روش های تشخیص بالینی مربوط به بیماری های قلبی – عروقی
 • بیماری های عروق کرونر
 • انواع جراحی های قلب باز
 • انواع جراحی های قلب بسته
 • اختلالات آب و الکترولیت
 • اهمیت تعادل اسید و باز
 • اکسیژن درمانی و عوارض آن
 • ونتیلاتور و پالس اکسیمتری و عوارض آن
 • مانیتورینگ تهاجمی همودینامیک
 • اصول الکتروکاردیوگرام
 • اصول صحیح CPR
 • کاربرد داروهای مورد استفاده در بخش ICU و توجهات پرستاری آن
 • مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی
 • نوتوانی و پیگیری بیمار
 • تجهیزات موجود در بخش ICU
 • نمایش فیلم آموزشی

شرایط پذیرش :

این دوره آموزشی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های کارشناسی پرستاری، تکنسین بیهوشی و تکنسین اطاق عمل طراحی و برنامه ریزی شده است.

توانایی های فراگیر در پایان دوره :

 • تجهیزات بخش های ویژه قلب را شناسایی کند.
 • روش های مراقبتی قبل، حین و بعد از جراحی قلب را به درستی انجام دهد.
 • انواع جراحی های قلب باز و بسته را تشخیص دهد.
 • روش های تشخیص بالینی مربوط به بیمارستان های قلبی – عروقی را بشناسد

شیوه آموزش:

 • تئوری (در مرکز آموزش)
 • عملی (در بیمارستان)

مدت زمان دوره:

۹۰ ساعت (۷۲ ساعت تئوری - ۱۸ ساعت عملی)

گالری تصاویر

 • دوره آموزش مراقبت های ویژه
 • دوره آموزش مراقبت های ویژه

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره: 09304092252 (خانم چناپارچی)

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره از طریق تلگرام: t.me/acecrnursing