دوره آموزش مربی مهدکودک

سرفصل های آموزشی دوره آموزش مربی مهدکودک:

  • روانشناسی رشد
  • شیوه های قصه گویی به کودکان
  • بازی و اسباب بازی
  • آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان
  • آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
  • آشنایی با کمک های اولیه
  • بیماری های شایع کودکان
  • کارورزی

مخاطبان دوره:

کارشناسان

 

Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید