مرکز آموزش مجازی و الکترونیک

معرفی

آموزش  مجازی و الکترونیک شیوه  ای نوین آموزش از راه دور می باشد که به منظور دسترسی آسان و ارزان به همه منابع و خدمات آموزشی در هر زمان و هر مکان با استفاده از فناوری و ارتباطات (ICT) انجام می پذیرد. سیستم مدیریت آموزش مجازی (LMS) سامانه یا نرم افزاری است که به صورت الکترونیکی روند آموزش از راه دور را به‌طور خودکار مدیریت می‌کند. به عبارتی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی، سامانه یا نرم افزاری است که به صورت الکترونیکی روند آموزش از راه دور را بطور خودکار مدیریت می‌کند. سیستم نرم افزار آموزش مجازی، روند یادگیری وآموزش را به‌طور خودکار مدیریت می‌کند و مدیریت اجرایی برنامه‌های آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل می‌کند. این سیستم یک روش و منبع کامل برای ایجاد دروس و مدیریت محتوای آموزشی، اشتراک گذاری، برگزاری آزمون و اعلام و بررسی نتایج و در نهایت گرفتن مدرک را شامل می شود. در واقع این سیستم به عنوان یک رابط کاربری میان دانش آموزان یا دانشجویان، اساتید، سیستم های آموزشی آنلاین و … بوده  و سعی در الکترونیکی کردن فرآیند یادگیری و فرآیندهای وابسته و مربوط به حوزه ی آموزش را دارد.

حیطه فعالیت

 • طراحی، تدوین و تولید محتوای الکترونیکی
 • طراحی، تدوین و تولید دوره های آموزشی
 • طراحی و پیاده سازی زیرساخت فنی سامانه های آموزش مجازی
 • تکنولوژی آموزشی سلامت

ماهیت مرکز

طراحی و تولید دوره های آموزشی بر بستر الکترونیک

اهداف

 • افزایش سطح یادگیری و ارتقاء مهارت های دانش پذیران
 • ارائه آموزش الکترونیک
 • کاهش هزینه های آموزشی برای فراگیر و ارائه دهنده
 • ایجاد بستری مناسب برای اشتغال فراگیران
 • بهبود کیفیت آموزش و اثربخشی آن

پیامدها

 • کاهش هزینه های آموزشی برای فراگیران و ارائه دهندگان
 • بهبود کیفیت آموزش و ارتقاء اثربخشی آموزش