مرکز آموزش کوتاه‌ مدت

معرفی

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در چهارچوب اهداف و راهبردهای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر تعمیق و گسترش آموزش¬های عمومی و تخصصی و برای تحقق نظام ملی نوآوری و برنامه ¬ها و سیاست¬های راهبردی جهاد دانشگاهی در راستای پاسخگویی به تقاضای جامعه بویژه علاقمندان کسب دانش در حوزه های علوم پزشکی و پیراپزشکی و مرتفع سازی نیازهای آموزشی و مهارتی متولیان سلامت جامعه فعالیت خود را آغاز نمود. هدف این مرکز ارایه خدمات علمی و ارتقای سطح توانمندی مهارتهای حرفه ایی در قالب دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت است تا ضمن مرتفع کردن خلاء های موجود، پاسخی به نیازهای افراد جامعه ارایه نماید.
این مرکز دوره های آموزشی را درقالب محورهای تخصصی و کاربردی کوتاه¬ مدت و میان¬مدت برای متقاضیان طراحی و اجرا می نماید این دوره ها در چهارچوب قوانین و آیین نامه های شورای تخصصی جهاد دانشگاهی برگزار می شود.
دپارتمان های آموزشی برگزار کننده دوره های مذکور به شرح ذیل میباشند:

  • دپارتمان پزشکی
  • دپارتمان دندانپزشکی
  • دپارتمان سلامت روان
  • دپارتمان مهارتهای حرفه ایی
  • دپارتمان خلاقیت و کارآفرینی
  • دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی