مرکز مشاوره و کارآفرینی سلامت

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با دریافت مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از سال 1399 فعالیت خود را اغاز نموده است. از فعالیت های اصلی این مرکز میتوان به ارائه خدمات مشاوره به تیم ها و استارت اپ های در حوزه سلامت و کسب و کارهای مرتبط با سلامت اشاره کرد. همچنین این مرکز از سال 1401 جزء انجمن صنفی کارآفرینان استان تهران میباشد.

مراکز دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی