مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

معرفی

با استناد به ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور پاسخ به نیاز روزافزون جامعه، اقدام به سامان­بخشی آموزش مهارتی و حرفه­ای در حوزه­ سلامت نموده است.

در این راستا، اساسنامه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی کشور با هدف استقرار این نظام در چارچوب اجرای بسته­های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به‌منظور بهره­وری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور در پیشبرد نظام آموزش مهارتی و حرفه­ای در حوزه­ سلامت به تصویب رسید. مطابق این اساسنامه، مرکز ملی آموزش­های مهارتی و حرفه­ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه­ای سلامت را برعهده دارد.

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به پشتوانه تجربه سال‌ها فعالیت مؤثر آموزشی در حوزه سلامت و برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی در سطوح عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی که عمدتاً رویکرد مهارت‌آموزی را داشته‌اند، در سال ۱۳۹۹ نسبت به اخذ مجوز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی از مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نموده است.

مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف تربیت نیروی ماهر در حوزه سلامت با تأکید بر آموزش‌های تخصصی پیشرفته کاربردی و تکمیلی به‌منظور ارتقاء توانمندی‌های مهارتی و حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت آموزشی جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شده است.

مدیر مرکز: حمید حمزه‌زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی)

اعضاء هیأت مدیره مرکز: حمید حمزه‌زاده / مهدیه شوشتری‌رضوانی / داوود پیرانی / لیلا ناصری / ………..

کارشناس مرکز: الهام شفیعی‌انارکی