دوره آموزش مسئول فنی مهدکودک

سرفصل های آموزشی دوره آموزش مسئول فنی مهدکودک:

  • روانشناسی رشد
  • مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک
  • مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک
  • آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان
  • روش های ارتباط و آموزش خانواده
  • آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
  • آشنایی با کمک های اولیه

مخاطبان دوره:

روانشناسان و مشاوران

 

Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید