معاون آموزشی

حمید حمزه زاده

دکترای تخصصی آموزش پزشکی (Ph.D.)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونین قبلی

1398-1400

سالار ارزیده

دکترای حرفه‌ای پزشکی، کارشناس ارشد کارآفرینی

1398-1400
1397-1398

نبی مطلبی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

1397-1398
1395-1397

حسین نیک‌فرجاد

دکترای حرفه‌ای پزشکی

1395-1397
1393-1395

سمیه جهانشیری

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

1393-1395
1392-1393

لیلا نظری‌منش

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

1392-1393
1391

امیر طهرانچی

کارشناس ارشد مدیریت

1391
1387-1390

علی داوودی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

1387-1390
1387-1389

رضا ناصر حجتی‌رودسری

دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی

1387-1389
1385-1386

عباس گل‌دوست عارفی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

1385-1386
1377-1384

علی صادقی‌تبار

دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی

1377-1384