معاون آموزشی

دکتر حمید حمزه زاده

حمید حمزه‌زاده

دکترای تخصصی آموزش پزشکی (Ph.D.)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۴۰۰ تاکنون

معاونین قبلی

۱۳۹۸-۱۴۰۰

سالار ارزیده

دکترای حرفه‌ای پزشکی، کارشناس ارشد کارآفرینی

۱۳۹۸-۱۴۰۰
۱۳۹۷-۱۳۹۸

نبی مطلبی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۳۹۵-۱۳۹۷

حسین نیک‌فرجاد

دکترای حرفه‌ای پزشکی

۱۳۹۵-۱۳۹۷
۱۳۹۳-۱۳۹۵

سمیه جهانشیری

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

۱۳۹۳-۱۳۹۵
۱۳۹۲-۱۳۹۳

لیلا نظری‌منش

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۱۳۹۲-۱۳۹۳
۱۳۹۱

امیر طهرانچی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۳۹۱
۱۳۸۷-۱۳۹۰

علی داوودی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

۱۳۸۷-۱۳۹۰
۱۳۸۷-۱۳۸۹

رضا ناصر حجتی‌رودسری

دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی

۱۳۸۷-۱۳۸۹
۱۳۸۵-۱۳۸۶

عباس گل‌دوست عارفی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

۱۳۸۵-۱۳۸۶
۱۳۷۷-۱۳۸۴

علی صادقی‌تبار

دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی

۱۳۷۷-۱۳۸۴