دوره آموزش موسس مهدکودک

سرفصل های آموزشی دوره آموزش موسس مهدکودک:

  • مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک
  • آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان
  • حقوق کودک

مخاطبان دوره:

روانشناسان، مشاوران، رشته های مدیریت و فلسفه

 

Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید