نشست، کنگره و همایش

 • همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال (۱۳۹۸.۰۳.۳۱)
 • اولین کنفرانس ملی درمان های نوین سردرد با نگاه ویژه به سالمندان (۱۳۹۷.۰۷.۱۶)
 • نشست تخصصی سلامت سالمندی: چالش‌ها و راهکارها (۱۳۹۸.۰۷.۰۹)
 • جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند – در شهرداری ناحیه ۲ – منطقه ستارخان (۱۳۹۸.۰۷.۰۹)
 • نشست تخصصی نگاهی به تعیین‌کننده‌ها و مشکلات میل جنسی (۱۳۹۸.۰۴.۰۴)
 • نشست تخصصی سقوط در سالمندان: پیامدها و راهکارها (۱۳۹۸.۰۸.۲۷)
 • نشست تخصصی خواب و رویا (۱۳۹۸.۰۸.۳۰)
 • نشست تخصصی ورزش، سلامت و سالمندی (۱۳۹۸.۱۰.۰۳)
 • وبینار تخصصی معیشت سالمندان در دوره شیوع کرونا (۱۳۹۹.۰۶.۲۲)
 • وبینار تخصصی اهمیت داده‌ها در حوزه سلامت؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها (۱۳۹۹.۰۹.۳۰)
 • وبینار تخصصی سلامت روان در دوران سالمندی (۱۳۹۹.۰۷.۲۳)
 • نشست تخصصی طب سنتی در دوران سالمندی (۱۴۰۱.۰۶.۰۱)
 • نشست تخصصی حمایت از سالمندان از منظر حقوق و اخلاق (۱۴۰۱.۰۶.۲۲)
 • نشست تخصصی توانمندسازی سالمندان، با رویکرد ارتقا معیشتی (۱۴۰۱.۰۶.۲۹)
 • نشست تخصصی سبک زندگی سالم در دوران سالمندی (۱۴۰۱.۰۷.۱۱)
 • نشست تخصصی پژوهش های سالمندی در ایران: چالش ها و راهکارهای توسعه (۱۴۰۱.۰۹.۲۲)