نشست ورزش و سلامت سالمندی

سومین نشست تخصصی سلامت سالمندی: ورزش و سلامت سالمندی

زمان : سوم دیماه ۹۸

ساعت: ۹ الی ۱۲

مخاطبان: صاحبنظران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، دبیران و کارشناسان فدراسیون ها و کانون های ورزشی

اساتید سخنران:

  • سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه سالمندان

—خانم دکتر نسیبه زنجری(استادیار دانشگاه و عضو مرکز تحقیقات سالمندی)

  • سواد سالمندی

آقای دکتر حسام الدین علامه(رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور)

آقای دکتر محسن شتی (رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

  • سالمند و ورزش

—خانم دکتر روناک غفوری(عضو انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی­ورزشی ایران )

با حضور:دکتر حمید احمدی

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی

محل برگزاری:سالن اجتماعات، ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان