لیست همایش و نشست های تخصصی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

سلسله نشست های سلامت سالمندی (۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱)

سومین نشست تخصصی سلامت سالمندی: ورزش و سلامت سالمندی (۳ دی ماه ۱۳۹۸)

دومین نشست تخصصی سلامت سالمندی: سقوط در سالمندان پیامدها و راهکارها (۴ آذر ماه ۱۳۹۸)

نشست تخصصی خواب و رویا (۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸)

همایش تخصصی فرصت ها و چالش های سلامت (۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸)

اولین نشست تخصصی سلامت سالمندی: سالمندی سالم در ایران؛چالش ها و راهکارها (۹ مهر ۱۳۹۸)

سلسه نشست های سلامت جنسی: نگاهی به تعیین کننده ها و مشکلات میل جنسی (سه شنبه، ۴ تیرماه ۱۳۹۸)

همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸)

Call Now Button