کارگاه آشنایی با نحوه نگارش و ارسال مقاله علمی
(به زبان فارسی)

مخاطبین:

دانشجویان و دانش آموختگان روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره، پرستاری، رشته های مرتبط با سلامت

مدرس:

آقای محمد دهرج (دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران)

طول دوره:

16 ساعت (دو جلسه هشت ساعته)

تاریخ برگزاری:

21 و 28 آذر ماه 1398

اهداف برگزاری کارگاه:

  • آموزش گام به گام کلیۀ مراحل نگارش مقالات فارسی از عنوان مقاله تا فهرست منابع
  • آموزش عملی از نحوۀ گزارش یافته ها در مقالات فارسی
  • آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده در مقاله نویسی نظیر Endnote و Mendelay
  • آشنایی با چگونگی ارتباط با مجلات حوزۀ روانشناسی و اعتباریابی آنها
  • آموزش گام به گام و عملی چگونگی ارسال مقاله و آشنایی با فرآیند ارزیابی و داوری مقالات
Call Now Button