کارگاه آموزش اتیسم علایم و نشانگان

سرفصل و ریزمحتوا:

  • اتیسم چیست؟ تعاریف، طبقه بندی و دیدگاه های مختلف - تاریخچه اختلالات طیف اتیسم در DSM
  • اهمیت شناسایی و تشخیص - عوارض دریافت تشخیص - سیر تغییرات و استقلال اتیسم به عنوان یک اختلال
  • سیر بروز علایم - سیر تغییر علایم - افسانه ها در مورد اتیسم - تاریخچه مختصر اتیسم در ایران
  • ضرورت ایجاد تغییر در DSM-4 و نقش تغییرات در افزایش و کاهش میزان بروز (تحلیل و بررسی گزارش ها)
  • شناسایی علایم از میان کلیپ های مختلف براساس DSM-5
  • طبقه بندی علایم شناسایی شده بر اساس DSM-5
  • نقش عوامل فرهنگی در شناسایی علایم
  • کفایت علایم و طبقه بندی جدید در تشخیص و نیازمندی به ابزارهای تشخیصی و انواع ابزارهای تشخیصی
  • پیش از تشخیص و پس از تشخیص
  • گستره خدمات تشخیصی و مداخله ای
عضویت در خبرنامهدر صورت تمایل به عضویت در خبرنامه و نیز مطلع شدن از رویدادهای مهم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ایمیل خود را وارد نمایید.
Call Now Button