کارگاه آموزش جراحی دندان عقل نهفته

سرفصل های آموزشی کارگاه آموزش جراحی دندان عقل نهفته:

  • آشنایی با انواع نهفتگی دندان ها
  • آشنایی با روش های جراحی
  • آشنایی با عوارض جراحی و مدیریت آنها
  • کارگاه فلپ و سوچور
  • کار عملی روی بیمار

اطلاعات تکمیلی:

روز های برگزاری پنجشنبه (تئوری) و جمعه (کار عملی بر روی بیمار)
مدت کارگاه ۱۶ ساعت
محل برگزاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهریه ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
محتوای آموزشی تکمیلی فیلم کارگاه در قالب DVD

مدرس:

دکتر محمد علی آسایش (جراح فک و صورت)

Call Now Button