کارگاه آموزش ذهن آگاهی

سرفصل های آموزشی

  • تشریح مشکلات روزمره زندگی
  • استرس، بیماری قرن
  • مبانی نظری ذهن آگاهی
  • تمرین های ذهن آگاهی (رسمی، غیررسمی و خلوت نشینی)
  • تکنیک های ذهن کلامی
Call Now Button