کتب چاپ شده

  • نگاهی نو به ورزش همگانی
  • درمان سیستماتیک اختلالات جنسی (جدیدترین پروتکل‌های درمانی در زمینه مشکلات جنسی)
  • درسنامه طب سنتی اطفال
  • کلیات رایحه‌درمانی (آروماتراپی)
  • فرزندتان مضطرب است؟ (روشی گام به گام برای رهایی از ترس و اضطراب کودکی) – کتاب خودیاری والدین
  • حقوق شهروندی؛ از اسناد بین المللی تا پاسخ ملی به حمایت از سالمندان (دوره حقوق شهروندی – دفتر یازدهم)