گفتمان آفتاب

اداره هنر و رسانه یکی از ارداره های زیر مجموعه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی به شمار می رود.

با توجه به چندبعدی بودن ماهیت این اداره، ماموریت اصلی خود را در زمینه همگرایی بین مقوله های فرهنگی، هنری، علمی و لحاظ کردن ابعاد رسانه ای آنها تعریف کرده ایم.

در این اداره سعی داریم با توجه به ماموریت های واحد و همچنین نیازهای موجود در سطح جامعه به فرهنگ سازی به کمک دانش علمی در حیطه های مختلف علوم سلامت بپردازیم.

برخی از حوزه هایی که قصد داریم دراین اداره به آنها بپردازیم، به شرح زیر است:

  • فرهنگ سازی در حیطه سلامت از طریق ارتقا سواد سلامت جامعه هدف
  • ترویج تفکر و فرهنگ علمی
  • رابطه محیط زیست با سلامت
  • ارتباط هنر و سلامت
  • ارتباطات علوم انسانی و علوم سلامت
  • سواد رسانه ای در حوزه سلامت
  • فرهنگ سالمندی
  • فرهنگ نوآوری و کارافرینی

در این اداره از طریق برگزاری رویداد، مسابقه، پویش، نشست هم اندیشی، سمینار و تولید محتوا به ماموریت های اداره خواهیم پرداخت.

رسانه دیجیتال گفتمان آفتاب

رسانه دیجیتال گفتمان آفتاب زیر نظر اداره هنر و رسانه فعالیت می کند. در این رسانه برای جامعه هدف (دانشجویان، کارکنان و در برخی موارد عموم جامعه) در حوزه علوم سلامت تولید محتوا می کند. سبک های محتوای در این رسانه به صورت متنی، اینفوگرافی و چند رسانه ای هستند. این رسانه از نظر محتوایی کوشش می کند تا با تولید محتواهای جذاب، موثر و علمی بتواند در راستای ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد. همچنین ساختارهای تولید محتوا در این رسانه بسیار متنوع و شامل پادکست، رادیو اینترنتی، ویدیوکست و چندرسانه ای می شود.