همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال

شناخت فرصت های شغلی و توسعه ایده ها و کارآفرینی

زمان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۲۰۱۹/۰۷/۱۸ ۰۴:۰۶:۰۴
عضویت در خبرنامهدر صورت تمایل به عضویت در خبرنامه و نیز مطلع شدن از رویدادهای مهم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ایمیل خود را وارد نمایید.
Call Now Button