نخستین نکوداشت مقام استاد در دانشگاه

اصلا تکریم آدم های بزرگ براتون لذت بخش هست؟!

چقدر اساتید برجسته و قدیمی دانشگاه خودمون رو میشناسید؟!

دوست دارید باهاشون ارتباط داشته باشید؟!

اگر یه فرصت داشته باشین که قدردان زحمات و جایگاه اساتید بزرگی باشی که یا مستقیم و یا با واسطه شاگردان بودی، چه کار میکنی؟!

Call Now Button